LMS voor Basisscholing Cervixscreening

In opdracht van Rubus Opleidingspartners is ten behoeve van de Basisscholing Cervixscreening een Learning Management Systeem (www.bs-cervixscreening.nl) ontwikkeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van Moodle.

Op basis van een intake waarin de wensen m.b.t. de leeromgeving duidelijk zijn gemaakt, is de leeromgeving ontworpen en ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het maken van de stylesheets voor de vormgeving, inrichting van het cursistbeheer en inrichting van de cursussen.

 

cervixscreening

In opdracht van:
Rubus Opleidingspartners
www.rubus-info.nl

Knop_terug