Workshop e-learning voor politie-academie Indonesië

Cinop Global is betrokken bij de implementatie van een blended-learning systeem voor de politie-academie (LEMDIKPOL) in Indonesië. Als onderdeel van dit project is een delegatie van LEMDIKPOL voor een study visit gedurende ruim een week in Nederland geweest.

Voor deze delegatie van LEMDIKPOL heeft Kita een workshop georganiseerd over e-learning. Doel van de workshop was een aanzet te geven tot het komen tot een gezamenlijke visie op e-learning en blended-learning. Wat is de definitie van e-learning en aan welke eisen moeten (goede) e-learning middelen en activiteiten voldoen zijn zaken die tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen.

cinop_workshop

In opdracht van:
Cinop Global
www.cinopglobal.com

Knop_terug

Inventarisatie t.b.v. Moodle upgrades

Foodstep heeft door de jaren heen voor haar klanten een groot aantal Moodle-installaties ingericht. Omdat bij iedere nieuwe installatie is gekozen voor de op dat moment meest recente versie van Moodle, moet op dit moment een groot aantal verschillende versies worden onderhouden. Foodstep heeft de wens uitgesproken om alle installaties te gaan upgraden naar één nieuwe versie.

Kita heeft voor Foodstep een inventarisatie gemaakt van alle Moodle-installaties. Welke versie is het, welke extra plug-ins zijn geïnstalleerd, hoe is het gebruikersbeheer ingericht, hoe is de vormgeving gestructureerd? Dit zijn een aantal vragen die in de inventarisatie zijn behandeld. Op basis van de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld, waarin ook aangegeven welke mogelijke knelpunten er zijn. Ook is een standaard-installatie gemaakt die als template kan worden gebruikt voor alle te upgraden installaties. Met deze template heeft Kita één van de installaties geüpgraded.

foodstep_moodle

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug

Hospitalitywaaier

Hospitality wordt steeds belangrijker in de schoonmaakwereld. Objecten worden steeds vaker schoongemaakt tijdens openingstijden. Dit betekent dat schoonmakers vaak in contact komen met gebruikers van de objecten. Dit vraagt vaardigheden op het vlak en inzicht in hospitality.

Voor SVS Opleidingen is de Hospitalitywaaier vormgegeven.

hospitalitywaaier

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

E-learning voor Bonaire

Voor de Basisopleiding Schoonmaken die SVS Opleidingen op Bonaire verzorgt, wilde SVS de eerder gemaakt instructiefilms ook gebruiken. Dat betekende dat de voice-over vertaald moest worden naar het Engels, Spaans en Papiamento. Bovendien was hiervoor een internationale online leeromgeving nodig, waarbij de inhoud zich aanpast aan de door de gebruiker gekozen taal.

Kita heeft zorg gedragen voor de vertaling van de instructiefilms en heeft op www.svs-learning.com een internationale SVS-leeromgeving vormgegeven en ingericht.

svs-learning.com

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Moodle voor svs-learning.nl

SVS Opleidingen is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaakbranche met meer dan 30 jaar ervaring. Die ervaring koppelt SVS aan de wil om continu te vernieuwen. Eén van de ontwikkelingen die SVS heeft doorgemaakt is die van klassikaal opleiden naar blended learning. Daarvoor was en is een goed functionerende online leeromgeving onontbeerlijk. De leeromgeving die SVS gebruikte voldeed niet meer aan de eisen. Zo wilde SVS bijvoorbeeld dat de leeromgeving gebruikt kan worden op tablet en gsm. Ook moeten geïnteresseerden zichzelf kunnen registreren en de e-learning (deels) kosteloos kunnen doen.

SVS heeft Kita om advies gevraagd. Kita heeft SVS geadviseerd om over te stappen op een Moodle-LMS. Dit LMS voldoet uitstekend aan de wensen van SVS. Vervolgens heeft Kita op www.svs-learning.nl volledig vormgegeven en ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het adviseren over een geschikt LMS, maken van de basisvormgeving, aansturen van programmeur, inrichten van gebruikersbeheer en inrichting van de homepage.

svs-learning.nl

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Modules Opleiding leidinggevende EW Facility Services

SVS Opleidingen verzorgt de Opleiding leidinggevende voor EW Facility Services. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules. Deze modules worden behandeld in een aantal bijeenkomsten. Iedere module wordt afgerond met een praktijkopdracht op de online leeromgeving van SVS.

Kita heeft de modules (mede) ontwikkeld/geschreven en volledig vormgegeven. Ook de inrichting van de praktijkopdrachten op www.svs-learning.nl is door Kita gedaan.

ew_modules

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Presentatieposters Loopbaanoriëntatie en -begeleiding in groen vmbo en mbo

Zes lokale pilots binnen het project loopbaanoriëntatie en -begeleiding in groen vmbo en mbo beproefden elk hun zelf gekozen aanpak om de interne doorstroom van leerlingen binnen de groene onderwijskolom te vergroten. De resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van een posterpresentatie.

De posters voor de eindpresentatie zijn vormgegeven door Kita.

strixaluco

In opdracht van:
Strix Aluco
www.strixalucoonderzoekinnovatie.nl

Knop_terug