Inventarisatie t.b.v. Moodle upgrades

Foodstep heeft door de jaren heen voor haar klanten een groot aantal Moodle-installaties ingericht. Omdat bij iedere nieuwe installatie is gekozen voor de op dat moment meest recente versie van Moodle, moet op dit moment een groot aantal verschillende versies worden onderhouden. Foodstep heeft de wens uitgesproken om alle installaties te gaan upgraden naar één nieuwe versie.

Kita heeft voor Foodstep een inventarisatie gemaakt van alle Moodle-installaties. Welke versie is het, welke extra plug-ins zijn geïnstalleerd, hoe is het gebruikersbeheer ingericht, hoe is de vormgeving gestructureerd? Dit zijn een aantal vragen die in de inventarisatie zijn behandeld. Op basis van de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld, waarin ook aangegeven welke mogelijke knelpunten er zijn. Ook is een standaard-installatie gemaakt die als template kan worden gebruikt voor alle te upgraden installaties. Met deze template heeft Kita één van de installaties geüpgraded.

foodstep_moodle

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug

E-learning voor Bonaire

Voor de Basisopleiding Schoonmaken die SVS Opleidingen op Bonaire verzorgt, wilde SVS de eerder gemaakt instructiefilms ook gebruiken. Dat betekende dat de voice-over vertaald moest worden naar het Engels, Spaans en Papiamento. Bovendien was hiervoor een internationale online leeromgeving nodig, waarbij de inhoud zich aanpast aan de door de gebruiker gekozen taal.

Kita heeft zorg gedragen voor de vertaling van de instructiefilms en heeft op www.svs-learning.com een internationale SVS-leeromgeving vormgegeven en ingericht.

svs-learning.com

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Moodle voor svs-learning.nl

SVS Opleidingen is hét opleidingsinstituut voor de schoonmaakbranche met meer dan 30 jaar ervaring. Die ervaring koppelt SVS aan de wil om continu te vernieuwen. Eén van de ontwikkelingen die SVS heeft doorgemaakt is die van klassikaal opleiden naar blended learning. Daarvoor was en is een goed functionerende online leeromgeving onontbeerlijk. De leeromgeving die SVS gebruikte voldeed niet meer aan de eisen. Zo wilde SVS bijvoorbeeld dat de leeromgeving gebruikt kan worden op tablet en gsm. Ook moeten geïnteresseerden zichzelf kunnen registreren en de e-learning (deels) kosteloos kunnen doen.

SVS heeft Kita om advies gevraagd. Kita heeft SVS geadviseerd om over te stappen op een Moodle-LMS. Dit LMS voldoet uitstekend aan de wensen van SVS. Vervolgens heeft Kita op www.svs-learning.nl volledig vormgegeven en ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het adviseren over een geschikt LMS, maken van de basisvormgeving, aansturen van programmeur, inrichten van gebruikersbeheer en inrichting van de homepage.

svs-learning.nl

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Modules Opleiding leidinggevende EW Facility Services

SVS Opleidingen verzorgt de Opleiding leidinggevende voor EW Facility Services. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules. Deze modules worden behandeld in een aantal bijeenkomsten. Iedere module wordt afgerond met een praktijkopdracht op de online leeromgeving van SVS.

Kita heeft de modules (mede) ontwikkeld/geschreven en volledig vormgegeven. Ook de inrichting van de praktijkopdrachten op www.svs-learning.nl is door Kita gedaan.

ew_modules

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Moodle voor spieracademie.nl

Spierziekten Nederland heeft voor haar leden en andere geïnteresseerden een aantal e-learning modules m.b.t. spierziekten ontwikkeld. Ook organiseert Spierziekten Nederland regelmatig bijeenkomsten rondom specifieke thema’s.

De wens van Spierziekten Nederland was om een platform te creëren waarop geïnteresseerden zowel, tegen betaling, de e-learning modules kunnen volgen alsmede informatie over alle activiteiten kunnen vinden. Hiertoe is een Moodle leeromgeving ingericht. Deze Moodle-omgeving is gekoppeld aan een systeem waar geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor de e-learning modules en deze direct via iDeal kunnen betalen.

Kita heeft de vormgeving en inrichting van www.spieracademie.nl voor Spierziekten Nederland verzorgd.  De werkzaamheden bestonden o.a. uit een inventarisatie van de wensen, het vormgeven en inrichten van de leeromgeving en het afstemmen met WebPower, die verantwoordelijk waren voor de bouw van de inschrijfmodule.

spieracademie

In opdracht van:
Spierziekten Nederland
www.spierziekten.nl

Knop_terug

Moodle LMS voor zin-spelen.nl

Rubus Opleidingspartners heeft een aantal e-learning trainingen voor het taalonderwijs ontwikkeld. Om deze trainingen toegankelijk te maken voor de gebruikers is Kita gevraagd hiervoor een Learning Management Systeem te ontwikkelen.

Het Moodle LMS is gecombineerd met een html-website (www.zin-spelen.nl) waarop potentiële gebruikers meer informatie kunnen vinden over de trainingen en deze ook kunnen bestellen.

Op basis van een intake waarin de wensen m.b.t. de leeromgeving duidelijk zijn gemaakt, is de leeromgeving ontworpen en ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het maken van de stylesheets voor de vormgeving, inrichting van het cursistbeheer en (basis)inrichting van de cursussen.

 

zin_spelen

In opdracht van:
Rubus Opleidingspartners
www.rubus-info.nl

Knop_terug

LMS voor Basisscholing Cervixscreening

In opdracht van Rubus Opleidingspartners is ten behoeve van de Basisscholing Cervixscreening een Learning Management Systeem (www.bs-cervixscreening.nl) ontwikkeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van Moodle.

Op basis van een intake waarin de wensen m.b.t. de leeromgeving duidelijk zijn gemaakt, is de leeromgeving ontworpen en ingericht. De werkzaamheden bestonden uit het maken van de stylesheets voor de vormgeving, inrichting van het cursistbeheer en inrichting van de cursussen.

 

cervixscreening

In opdracht van:
Rubus Opleidingspartners
www.rubus-info.nl

Knop_terug