Workshop e-learning voor politie-academie Indonesië

Cinop Global is betrokken bij de implementatie van een blended-learning systeem voor de politie-academie (LEMDIKPOL) in Indonesië. Als onderdeel van dit project is een delegatie van LEMDIKPOL voor een study visit gedurende ruim een week in Nederland geweest.

Voor deze delegatie van LEMDIKPOL heeft Kita een workshop georganiseerd over e-learning. Doel van de workshop was een aanzet te geven tot het komen tot een gezamenlijke visie op e-learning en blended-learning. Wat is de definitie van e-learning en aan welke eisen moeten (goede) e-learning middelen en activiteiten voldoen zijn zaken die tijdens de workshop aan de orde zijn gekomen.

cinop_workshop

In opdracht van:
Cinop Global
www.cinopglobal.com

Knop_terug

E-learning voor Bonaire

Voor de Basisopleiding Schoonmaken die SVS Opleidingen op Bonaire verzorgt, wilde SVS de eerder gemaakt instructiefilms ook gebruiken. Dat betekende dat de voice-over vertaald moest worden naar het Engels, Spaans en Papiamento. Bovendien was hiervoor een internationale online leeromgeving nodig, waarbij de inhoud zich aanpast aan de door de gebruiker gekozen taal.

Kita heeft zorg gedragen voor de vertaling van de instructiefilms en heeft op www.svs-learning.com een internationale SVS-leeromgeving vormgegeven en ingericht.

svs-learning.com

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Modules Opleiding leidinggevende EW Facility Services

SVS Opleidingen verzorgt de Opleiding leidinggevende voor EW Facility Services. Deze opleiding bestaat uit meerdere modules. Deze modules worden behandeld in een aantal bijeenkomsten. Iedere module wordt afgerond met een praktijkopdracht op de online leeromgeving van SVS.

Kita heeft de modules (mede) ontwikkeld/geschreven en volledig vormgegeven. Ook de inrichting van de praktijkopdrachten op www.svs-learning.nl is door Kita gedaan.

ew_modules

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Basisopleiding Schoonmaken SVS

SVS is een opleidingsinstituut dat als doel heeft het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers die zich in ondernemingen op professionele wijze bezighouden met schoonmaakonderhoud in de meest ruime zin. Eén van de opleidingen die SVS aanbiedt is de Basisopleiding Schoonmaken. SVS wilde deze klassikale opleiding uitbreiden met een e-learning component. Deze e-learning moet ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerden die (nog) geen opleiding bij SVS volgen.

SVS heeft Kita gevraagd om deze e-learning componenten te ontwikkelen. Hiertoe zijn ongeveer 25 instructiefilms over verschillende aspecten van het schoonmaakwerk gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal proeftoetsen ontwikkeld, waarmee cursisten hun kennis kunnen testen.

De werkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen van de proeftoetsen, ontwikkelen van de scripts voor de instructiefilms, schrijven van voice-over teksten, regisseren van films, aansturen van cameraman en editor en inrichten van de e-learning cursus in de leeromgeving.

svs_elearning

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

E-learning modules Schepen laden/lossen en Elektrische lading voor Vopak

Koninklijke Vopak NV is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag van en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak is een op service gericht bedrijf. En omdat service mensenwerk is, draait alles bij Vopak om mensen. Vopak kent de waarde van gemotiveerde, bevlogen werknemers en investeert dus in de (verdere) ontwikkeling van iedereen werkzaam binnen het bedrijf.

In 2012 is Vopak gestart met het opzetten en uitrollen van een intern trainingsprogramma gericht op de wereldwijde operationele dienst (My Learning Operations). Vopak ontwikkelt, bouwt en implementeert het interne trainingsmateriaal volledig in eigen beheer.

Kita heeft als onderaannemer van Kraitierien een ondersteunende rol gespeeld in de ontwikkeling van de eerste twee e-learning modules ‘Schepen laden/lossen’ en ‘Elektrische Lading’. Het My Learning Operations team werd door Kita begeleid bij het omzetten van door Vopak geschreven leermodules naar e-learning materiaal. De werkzaamheden bestonden uit overleg met Vopak, begeleiding in de ontwikkeling van het didactische concept, het schrijven van teksten, vormgeving en het bouwen van de beide modules in de door Vopak gekozen stijl en software (Composica).

vopak

In opdracht van:
Koninklijke Vopak N.V.
www.vopak.com

Knop_terug

Cursus Aviko Essentials

De salesforce van Aviko (www.aviko.com) is verspreid over de hele wereld. Veel van de medewerkers in de buitendienst komen zelden op het hoofdkantoor in Nederland. Dit betekent een uitdaging voor Aviko om deze medewerkers toch voldoende basisinformatie over de organisatie, het productieproces, e.d. mee te geven. Aviko had al goede ervaringen met e-learning (modules productkennis). Daarom wilde Aviko een pakket aan e-learning modules voor de salesforce laten ontwikkelen.

Foodstep heeft van Aviko de opdracht gekregen om een pakket van 6 modules te maken: Aviko Essentials. Kita heeft namens Foodstep deze modules ontwikkeld. De Aviko Essentials bestaan uit de volgende modules (in het Engels): Production, Raw material, Commercial coordination, Forecasting, From order to cash en Quality. Iedere module vormt een afgerond geheel. Alle modules samen geven nieuwe medewerkers van de salesforce een goed beeld van de organisatie en belangrijke aspecten van hun werk. Alle nieuwe medewerkers moeten de modules doorlopen. Daarnaast wonen ze nog een introductiedag bij.

De werkzaamheden bestonden uit het projectmanagement, overleg met Aviko, ontwikkelen van het didactisch concept, schrijven van teksten, aansturen van vertaler, vormgever en programmeur.

aviko

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug

Opleidingsplan Veilig en schadevrij werken bij ECT

ECT heeft drie containerterminals in de haven van Rotterdam. Jaarlijks wordt er door menselijke fouten voor miljoenen euro’s aan schade veroorzaakt. Naast de materiële schade leidt dit in sommige gevallen ook tot lichamelijke schade.

ECT heeft al veel maatregelen genomen om de schades en onveilige situaties zoveel mogelijk te reduceren. Om de schades nog verder terug te dringen, wil ECT medewerkers die relatief vaak schades veroorzaken een opleidingsprogramma laten volgen. Doel van dit opleidingsprogramma is dat de deelnemer een beter inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en in de gevolgen daarvan.

Kita is gevraagd om een opleidingsprogramma Schadereductie voor ECT te ontwikkelen. Na observaties op de werkvloer en gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en instructeurs is een opleidingsprogramma samengesteld. Dit opleidingsprogramma bestaat uit een pakket aan activiteiten en middelen waarmee de instructeurs van ECT een programma op maat voor een deelnemer kunnen samenstellen. De ontwikkeling van de middelen en activiteiten moet nog worden uitgevoerd.

ect

In opdracht van:
ECT
www.ect.nl

Knop_terug

Cursus Gastvrije en culinaire zorg

Bij de Parnassia Bavo Groep (www.parnassiagroep.nl) worden de woonvormen steeds kleinschaliger. Hierbij wordt het verzorgend personeel steeds meer verantwoordelijk voor de maaltijdkeuze en -bereiding. Een gedegen kennis van voeding en voedsel is belangrijk.

De Parnassia Bavo Groep heeft Foodstep gevraagd een e-learning cursus over verantwoorde voeding te ontwikkelen voor de medewerkers die met maaltijdkeuze en -bereiding te maken krijgen. Kita heeft deze opdracht namens Foodstep uitgevoerd.

De werkzaamheden bestonden uit het projectmanagement, overleg met de Parnassia Bavo Groep, ontwikkelen van het didactisch concept, schrijven van teksten, aansturen van fotograaf, vormgever en programmeur.

parnassia

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug

Cursus Welkom bij Deli XL

In opdracht van Foodstep heeft Kita voor Deli XL de e-learning cursus Welkom bij Deli XL ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers. Op deze manier worden zij snel wegwijs gemaakt in de organisatie.

Kita heeft namens Foodstep dit project uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het projectmanagement, overleg met Deli XL, ontwikkelen van het didactisch concept, aansturen van tekstschrijver, vormgever en programmeur.

delixl

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug