Inventarisatie t.b.v. Moodle upgrades

Foodstep heeft door de jaren heen voor haar klanten een groot aantal Moodle-installaties ingericht. Omdat bij iedere nieuwe installatie is gekozen voor de op dat moment meest recente versie van Moodle, moet op dit moment een groot aantal verschillende versies worden onderhouden. Foodstep heeft de wens uitgesproken om alle installaties te gaan upgraden naar één nieuwe versie.

Kita heeft voor Foodstep een inventarisatie gemaakt van alle Moodle-installaties. Welke versie is het, welke extra plug-ins zijn geïnstalleerd, hoe is het gebruikersbeheer ingericht, hoe is de vormgeving gestructureerd? Dit zijn een aantal vragen die in de inventarisatie zijn behandeld. Op basis van de inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld, waarin ook aangegeven welke mogelijke knelpunten er zijn. Ook is een standaard-installatie gemaakt die als template kan worden gebruikt voor alle te upgraden installaties. Met deze template heeft Kita één van de installaties geüpgraded.

foodstep_moodle

In opdracht van:
Foodstep
www.foodstep.com

Knop_terug