Opleidingsplan Veilig en schadevrij werken bij ECT

ECT heeft drie containerterminals in de haven van Rotterdam. Jaarlijks wordt er door menselijke fouten voor miljoenen euro’s aan schade veroorzaakt. Naast de materiĆ«le schade leidt dit in sommige gevallen ook tot lichamelijke schade.

ECT heeft al veel maatregelen genomen om de schades en onveilige situaties zoveel mogelijk te reduceren. Om de schades nog verder terug te dringen, wil ECT medewerkers die relatief vaak schades veroorzaken een opleidingsprogramma laten volgen. Doel van dit opleidingsprogramma is dat de deelnemer een beter inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en in de gevolgen daarvan.

Kita is gevraagd om een opleidingsprogramma Schadereductie voor ECT te ontwikkelen. Na observaties op de werkvloer en gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en instructeurs is een opleidingsprogramma samengesteld. Dit opleidingsprogramma bestaat uit een pakket aan activiteiten en middelen waarmee de instructeurs van ECT een programma op maat voor een deelnemer kunnen samenstellen. De ontwikkeling van de middelen en activiteiten moet nog worden uitgevoerd.

ect

In opdracht van:
ECT
www.ect.nl

Knop_terug