E-learning voor Bonaire

Voor de Basisopleiding Schoonmaken die SVS Opleidingen op Bonaire verzorgt, wilde SVS de eerder gemaakt instructiefilms ook gebruiken. Dat betekende dat de voice-over vertaald moest worden naar het Engels, Spaans en Papiamento. Bovendien was hiervoor een internationale online leeromgeving nodig, waarbij de inhoud zich aanpast aan de door de gebruiker gekozen taal.

Kita heeft zorg gedragen voor de vertaling van de instructiefilms en heeft op www.svs-learning.com een internationale SVS-leeromgeving vormgegeven en ingericht.

svs-learning.com

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug

Basisopleiding Schoonmaken SVS

SVS is een opleidingsinstituut dat als doel heeft het stimuleren, organiseren en uitvoeren van opleidingen voor werknemers die zich in ondernemingen op professionele wijze bezighouden met schoonmaakonderhoud in de meest ruime zin. Eén van de opleidingen die SVS aanbiedt is de Basisopleiding Schoonmaken. SVS wilde deze klassikale opleiding uitbreiden met een e-learning component. Deze e-learning moet ook toegankelijk zijn voor geïnteresseerden die (nog) geen opleiding bij SVS volgen.

SVS heeft Kita gevraagd om deze e-learning componenten te ontwikkelen. Hiertoe zijn ongeveer 25 instructiefilms over verschillende aspecten van het schoonmaakwerk gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal proeftoetsen ontwikkeld, waarmee cursisten hun kennis kunnen testen.

De werkzaamheden bestonden uit het ontwikkelen van de proeftoetsen, ontwikkelen van de scripts voor de instructiefilms, schrijven van voice-over teksten, regisseren van films, aansturen van cameraman en editor en inrichten van de e-learning cursus in de leeromgeving.

svs_elearning

In opdracht van:
SVS Opleidingen
www.svs-opleidingen.nl

Knop_terug